Ny karriärväg på Prevas: tekniska specialister

Prevas har öppnat dörren för en ny karriärväg, nämligen tekniska specialister. Maria Månsson, Prevas, berättar här om en av företagets nya, diplomerade specialister: Thomas Bergkvist. Han har arbetat med allt från specialinstrument för rymdapplikationer, till IT och konsumentprodukter och är en av Sveriges mest erfarna experter inom området området EMC.

 

Den som vill göra karriär har ofta bara haft en väg att gå: att bli chef. Men det finns många duktiga personer vars talang inte kommer till sin rätt i ett chefsjobb. Är man specialistinriktad vill man kanske hellre ha tid att initiera och driva den tekniska utvecklingen inom sitt område än att ”chefa” och administrera.
På Prevas har man därför öppnat dörren för en ny karriärväg; tekniska specialister.
Specialister på Prevas ska ha spjutspetskunskap inom teknikområden där Prevas verkar. De ska ansvara för att de senaste forskningsrönen kommer företaget till del i affärsnytta, stötta och delta aktivt vid implementering av ny teknik, hålla föredrag, bygga nätverk såväl internt som externt och se till att den rätta kompetensen finns inom företaget.

Diplomerad specialist
En av Prevas nya diplomerade specialister är Thomas Bergkvist som gick ut KTH 1972 som elektroingenjör. Han har sedan dess arbetat med elektronikutveckling i olika företag och med en stor bredd av olika projekt.


Thomas Bergkvist har utsetts till en av Prevas nya diplomerade specialister. Han har ett djupt intresse av att lösa problem kring att följa EMC-direktivet och har under många år ägnat sig åt att fördjupa sina kunskaper på området.

Thomas har arbetat med allt från specialinstrument för rymdapplikationer, till IT och konsumentprodukter. Han var t ex med och utvecklade Electrolux kända, runda robotdammsugare som var först i världen när den kom ut, och Thomas befinner sig fortfarande dagligen i teknikens framkant.
EMC (Electro Magnetic Compatibility) är en av de tekniska utmaningar som måste lösas vid konstruktion av en elektronikprodukt. Sedan 80-talet har EMC-problematiken i elektronik ökat både av regulativa skäl och på grund av att elektroniken blir allt snabbare och komplexare. Ända sedan dess har Thomas intresse för denna fråga varit starkt och han har ägnat sig att fördjupat sina kunskaper på området.

EMC – en utmaning
Han är idag en av Sveriges främsta experter inom EMC. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) är en av de svåraste utmaningarna för ingenjörer inom inbyggda system. EMC är ett centralt område vid all typ av produktutveckling. EUs EMC-direktiv, som ställer krav på apparaters alstrade störningar och störningstålighet, måste följas. EMC-kraven detaljregleras i ett stort antal standarder.
Tyvärr inser många detta faktum alldeles för sent, vilket leder till onödigt dyra processer för kunderna.
– Jag skulle verkligen önska att produktägarna och utvecklarna, inklusive mekanister, kom till oss i ett tidigare skede, redan innan de planerar inkapslingen av sina produkter. Vi ger rådgivning kring produkten redan före konstruktionsstarten, deltar i konstruktionsgranskningar och kan göra tester i vårt pre-compliance labb innan kunden lägger ut pengar på dyra tester i externa testlabb. Sådant som kan vara väldigt lätt att åtgärda från början kan bli svårt och dyrt att åtgärda i efterhand för att klara kraven, säger Thomas Bergkvist.
För Thomas är rollen som EMC-expert såväl en personlig passion som ett arbete och mycket av fritiden ägnar han åt teknikområdet. Bland annat är Thomas en av specialisterna inom IEEEs EMC Society. Han är även expert på SI (Signal Integritet) – ett område som inte ligger så långt ifrån EMC och rör all elektronik som är beroende av höga hastigheter, exempelvis embedded-produkter med processorer som kommunicerar med snabba minneskretsar.

Pedagog
Att vara lärare och mentor, rita och berätta, och förklara hur allt hänger ihop, tillhör också Thomas favoritsysselsättningar.
De flesta av dagens tekniska högskoleutbildningar har bristfälliga kurser inom detta område, och dessutom är erfarenhet guld värd. Unga konstruktörer får en genväg till kunskapen som räknat i projekttid och kostnad är ovärderlig.
– Det är roligt att få dela med sig av allt man lärt sig under åren. Det känns verkligen att man gör nytta, säger Thomas Bergkvist avslutningsvis.
Maria Månsson, business unit manager, Prevas AB
 

Comments are closed.