Redaktionsbrev nr 10 2012

Danderyd 26 oktober 2012

Höstfärgerna är helt fantastiska, även om allt fler lönnar har fällt sina löv. Men vackert är det – otroligt vackert.
Den som känner för att resa söderut ett stycke kan säkert fortfarande hitta biljetter och hotellrum till Electronica om ett par veckor. München är trevligt och Electronica är mer än någonsin den stora elektronikmässan. Det finns idag inget som ens kommer i närheten. Vi kommer förstås att finnas på Electronica och vi kommer att börja rapportera från Electronica i Elektronik i Norden nummer 10.

Annars kommer Elektronik i Norden nr 10 att ha fokus på två teknikområden – Mönsterkort/Byggsätt och Enkapseldatorer.

Enkapseldatorer fortsätter att utvecklas åt många olika håll. Teknikutvecklingen gör det möjligt att lägga in fantastiska mängder logik och minne i en komponent. Samtidigt finns en motsättning mellan extremt små geometrier och bra analogprestanda och låg energiförbrukning. Som vanligt är inget riktigt så enkelt som man kan tro om man bara tittar lite ytligt. Det finns i alla fall en hel del intressanta trender:
* ARM-trenden verkar fortsätta. Vinsten i att ha en gemensam grundarkitektur är såpass stor att de flesta tillverkarna rättar in sig i ledet.
* Flera leverantörer har tagit fram enkapseldatorer kombinerade med programmerbar logik. Idag finns den här kombinationen i alla prisnivåer och frågan är nu om användarna kommer att acceptera detta på bred front. Det gäller att kunna hantera den extra komplexiteten på ett bra sätt.
* Och så handlar det förstås om energiförbrukning. Marknaden för extremt energieffektiva komponenter ökar, bland annat med ökat fokus på "energy harvesting".
Kontakta gärna mig på email gote@elinor.se eller telefon +46 8 715 72 19.

Att konstruera mönsterkort innebär i många fall en stor utmaning. Man tvingas göra avvägningar mellan smala ledare och höga strömmar, korta krypavstånd eller hög isolering. I och med att allt högre frekvenser förekommer blir ledningsdragningen kritisk – särskilt om man blandar analoga och digitala funktioner på samma kretskort. Idag krävs potenta CAD-program, men hur bra behöver de egentligen vara? Prisskillnaderna mellan dyra och billiga CAD-program kan vara gigantiska, så frågan är hur mycket bättre ett avancerat program är? Sedan gäller det förstås att välja rätt material för avsedd applikation och rätt leverantör. Kontakta Gunnar Lilliesköld på +46 70 522 55 11 om du skulle vilja bidra med någon artikel eller idéer.

Glöm inte att medverka i översikten av nordiska mönsterkortleverantörer. Kontakta Anette Hammarström på +46 8 445 20 71 eller anette@elinor.se om du bör vara med, men inte har fått påminnelse om att uppdatera informationen.

Med vänlig hälsning

Göte Fagerfjäll
gote@elinor.se

Glöm inte att prata annonser med Tommy Jägermo +46 8 540 865 12 eller Kim Edenbro +46 8 511 766 55.

Viktiga datum:
Utg 16 november
Annonsmaterial 29 oktober

Comments are closed.