Ny källkodsanalysator sex gånger snabbare

GrammaTech Inc. meddelar att de tagit fram en ny version 3.8 av sitt verktyg för källkodsanalys, CodeSonar, som uppges vara sex gånger snabbare och mer precis än sin föregångare.

Dessutom uppges den nya versionen ge ett mindre antal falska larm om buggar i mjukvaran på grund av en kombination av nya modeller för C/C++ biblioteken och förbättringar av själva analysen, vilket ska göra det mycket enklare att analysera projekt med miljontals rader kod.

Den snabbare analystiden uppnåddes genom att parallellisera analysmotorn så att den drar full nytta av flerkärniga processorer. Förbättringen är dramatisk, särskilt för stora projekt. Till exempel kan analystiden på en åttakärnig maskin minskas med upp till 85 procent jämfört med föregångaren.

Förbättringarna av analysmotorn ska ge utvecklare möjligheter att lokalisera fel snabbare och med större precision. Även de förbättringar av användargränssnittet som gjorts ska göra det enklare för utvecklare att förstå och analysera mycket stora projekt, inklusive mjukvara som utvecklats av komplexa organisationer, enligt ett pressmeddelande.

Företaget GrammaTech är en knoppning från Cornell University. GrammaTech fokuserar på att skapa de mest djupgående statiska analysalgoritmerna och de av företagets kunder som använder CodeSonar utvecklar applikationer för kritiska branscher såsom inom flyg- och medicinteknik. CodeSonar uppges också användas av tillsynsmyndigheter.

Comments are closed.