Ny kabel säkrar Ålands elförsörjning

Nu behöver inte ålänningarna längre vara oroliga för att bli strömlösa. Nu på lördag den 5 december invigs en 158 kilometer lång sjökabel mellan Åland och Finland som ska se till att Ålands väderutsatta skärgård aldrig saknar el. Projektet är den största infrastruktursatsningen i Ålands historia. Det svenska teknikkonsultföretaget Pöyry Sweden har lett projektet från start till slut på uppdrag av energibolaget Kraftnät Åland.

 

Ålands skärgård består av 6 500 öar och elförsörjningen är både utsatt och sårbar för naturens krafter. Elen kommer framför allt från en högspänningskabel från Sverige. Under delar av året täcks behovet av vindkraft, men den räcker inte till under vinterhalvåret. Det har dessutom funnits en risk för att Sverigekabeln kan skadas av passerande fartyg. I sådana fall kan Åland bli utan el i flera månader.
Energibolaget Kraftnät Åland Ab, som äger, förvaltar och utvecklar Ålands kraftnät beslutade därför 2009 att göra regionens största infrastruktursatsning genom tiderna: att skapa en högspänningsförbindelse som klarar att leverera 100 megawatt energi, koppla ihop Åland med Finland med en ny likspänningskabel för att långsiktigt säkra reservkraftförsörjningen samt bygga omriktarstationer i varje ände.
Kraftnät Åland tog hjälp av Pöyry Sweden och nu är både kabeln, högspänningsnätet och omriktarstationerna på plats. Kabeln garanterar elförsörjningen för Åland i minst 30 år och provkörs på full effekt under november och december för att kolla att den verkligen klarar det den ska.
– Nu får ålänningarna en mycket säkrare kraftförsörjning. Normal försörjning sker via en 110-kilovoltskabel från Sverige. Reservkraft genererades tidigare från en långsam och åldrande lösning i form av gasturbiner och dieselmotorer men det kan ta upp till två timmar att få igång alla om så skulle behövas. Den här nya kabeln kan ta över matningen på några millisekunder, säger Claes Malcolm, projektledare på Pöyry Sweden.
Via kabeln kommer Åland även att kunna transportera somrarnas överskottsenergi från regionens vindkraftsparker till Finland. I dag producerar Åland cirka 25 MW vindkraft, och en utbyggnad om ytterligare 50 MW är planerad.

Comments are closed.