Ny IGBT för 650 V

International Rectifier utökar sitt sortiment mycket snabba trench-IGBTer med varianter för 650 V. De passar för svetsar, solceller, industriella motorer, induktionsvärmning och avbrottsfri kraft.

IRGP47xx-familjens IGBTer täcker området 15 till 90 A och använder"trench thin-wafer"-teknologi för att minimera lednings- och switchförluster och för att ge bättre systemverkningsgrad. De finns som diskretakomponenter eller är kapslade tillsammans med en diod med lågt Qrr och mjuk återhämtning.
De nya IGBTerna är optimerade för mycket snabb switchning (8kHz – 30 kHz) och har en kortslutningstid på 6 µs.
Temperaturkoefficienten är positiv för att förenkla parallellkoppling.
IRGP47xx-familjen har ett framspänningsfall VCE(ON) på 1,7 V (typiskt) vid 100 °C vilket ger låga effektförluster.
De kapslade IGBTerna har en maximal kiseltemperatur på 175 °C.

 

Comments are closed.