Ny IEC-kommitté för teknisk omsorg

För att hålla koll på och samordna det arbete som sker i olika standardiseringskommittéer, som var och en arbetar med en viss aspekt eller viss teknik, har IEC inrättat en överordnad systemkommitté för omsorg i hemmet. Det handlar om teknikområden såsom smarta kläder, sakernas internet, medicinska system och olika typer av robotar, och IEC bjuder nu in alla intressenter inom området att delta.

IEC-kommittén har identifierat fyra områden, där det särskilt behövs ett övergripande arbete. Det gäller först och främst att ta fram användarkrav och beskriva riskhantering, med hjälp av användningsfall. Ett jätteområde är förstås att ta fram en arkitektur för AAL (Active Assisted Living) och att definiera interoperabilitet mellan olika domäner och tjänster. Därtill kommer frågor kring kvalitet och villkor för certifiering och även det speciella gränssnittet mellan standarder och nationella eller regionala lagar och föreskrifter.

AAL berör några tekniska områden under utveckling, till exempel smarta kläder, IoT, medicinska system och olika typer av robotar, medicinska eller för vanligt hushållsbruk. Arbeten med standarder inom dessa områden pågår på olika håll och systemkommittén ska svara för en samordning av dem. En svensk referensgrupp för systemkommittén inom IEC har nu inrättats inom SEK Svensk Elstandard. Denna svenska systemkommitté för tekniskt omsorgsstöd hade sitt första möte hos SEK i Kista i februari.

Alla intressenter inom området tekniskt omsorgsstöd är enligt organisationen välkomna att höra av sig till SEK, med frågor eller för att anmäla sitt deltagande i systemkommittén, Du kan antingen mejla till SNC@elstandard.se eller ringa till kansliet på tel 08-444 14 00.

Comments are closed.