Nära nollfördröjning i 5G-nät

ImageSvenska företaget Netonomics AB visade på Mobile World Conference i Barcelona hur man med matematiska metoder kan optimera mobilnäten för att minimera fördröjning – något som är absolut nödvändigt för 5G-applikationer.
Netonomics säkerställer en optimal placering av radio access-noder (CRAN) i basbandshotell (BBH) samt placerar dessa, likaså optimalt inom varje pool, så att maximal kapacitet uppnås med minsta möjliga fördröjning i näten.


André Grce, vd och grundare av Netonomics AB (th). tillsammans med IT-minister Memeth Kaplan (mitten)
Läs mer.

Ladda ner den NYA KONSULTÖVERSIKTEN

Läs temaartiklarna om halvledarteknik och effekthalvledare

Läs temaartiklarna om embeddedsystem

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.