Ny forskningschef utsedd hos Ericsson

Ericssons nya chef för Ericsson Research, Group Function Technology heter Sara Mazur, en forskare med 17 års erfarenhet av forskning och utveckling, och som tidigare har haft olika chefsbefattningar inom företaget.

Sara Mazur efterträder Jan Färjh, som fått positionen som chef för Standardization and Industry, Group Function Technology hos Ericsson. Mazur, som har en civilingenjörs- och doktorsexamen (M.Sc.och Ph.D)vid KTH inom elektroteknik och är för närvarande Vice President och chef för System Management inom affärsenheten Networks. Hennes senaste fokus har legat på den enhetens samordning inom teknik och forskning och strategisk ledning avseende teknik.

Hon började på Ericsson Research  1995 och uppges sedan dess ha haft många ledande befattningar inom koncernen, bland annat har hon varit expert och chef för en enhet som ansvarar för radionät-forskning. Sara Mazur kommer nu att ingå i ledningsgruppen för koncernfunktionen Technology som leds av Ericssons CTO Ulf Ewaldsson, enligt ett pressmeddelande.

 

Comments are closed.