Ny föreståndare för IRF

Regeringen har beslutat att utse Stanislav (Stas) Barabash till ny föreståndare för Institutet för rymdfysik (IRF). Institutet arbetar huvudsakligen med grundforskning och högre utbildning.

Prof. Stas Barabash
Foto: IRF

Stas Barabash rekryterades till IRF i början av 1990-talet och utsågs till professor vid institutet 2002. Han är en världsledande forskare för utveckling av mätinstrument och har mycket framgångsrikt lett utvecklingen av de instrument som den europeiska rymdorganisationen ESA, i mycket skarp konkurrens, valt för sina missioner till Mars, Venus och Saturnus, samt till de kommande missionerna till Merkurius och Jupiter. Detta har gett IRF unika möjligheter att studera förhållandena runt andra planeter och kometer.

IRF grundades 1957. Institutet arbetar vidare med olika typer av rymdobservatorieverksamhet i den övre atmosfären och rymden genom mätningar på plats. Institutet har mätinstrument som studerar jorden, Mars och Saturnus såväl som månen och Venus. Institutet har även instrument placerade på den europeiska rymdsonden Rosetta för att möjliggöra mätningar av en komet.

Stas Barabash tillträder sin nya tjänst den 1 september 2015, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.