Ny elektrod ger effektivare OLED

Novaled AG och Saint-Gobain Recherche (SGR) har i ett gemensamt forskningsprojekt tagit fram en ny metallanod med bra ledningsförmåga och hög verkningsgrad som kan komma att effektivisera dagens OLEDer.

Efter två års forskning säger sig de båda företagen ha utvecklat en transparent elektrod, ”Silverduct”, med en ny tunn beläggning som har 10 gånger så hög ytledningsförmåga, jämfört med dagens elektrodbeläggning bestående av Indium Tenn Oxid (ITO). Den nya anodens ytskiktsresistans är 4 ohms/Square, att jämföra med ITO-skicktets motsvarande typiska värde på 30 Ohms/Square. Tekniken med ett tunt ITO-lager på glassubstrat har en begränsad ledningsförmåga och förses därför med ett tjockare, ledande metallnät som förhindrar att ljusemitterande gradienter uppstår vid konstruktioner av ytmässigt större OLEDer.

Med en Silverductbelagd anod har forskarna lyckats producera prover på stora OLEDer i laboratoriemiljö utan behov av något pålagt metallnät, vilket är ett viktigt steg i tillämpningar med transparenta och bottenmitterande OLEDer då metallnäten annars är synliga. SGR och Novaled ser nu möjligheter att med den nyutvecklade tekniken kunna konstruera homogena OLEDer i storlekar på upp till 100 cm2, vilket kommer att förenkla produktionen av stora OLED-baserade produkter. Genom att kombinera Novaleds PIN OLED teknologi med SGRs speciella elektrod har forskarna producerat laboratorieprover med en 30-procentig ökning av verkningsgraden och som dessutom uppges ha en högre livslängd än motsvarande OLED:er baserade på ITO.

Comments are closed.