Ny chef för SiSP

Magnus Lundin, vd för Västerås Science Park har rekryterats till vd-posten på SiSP, den nationella branschorganisationen för Sveriges inkubatorer och ”science parks”.

Sveriges teknikparker och inkubatorer har en central roll i innovationssystem och är viktiga för näringslivsutvecklingen i hela landet. SiSP drivs av sina medlemmar, för sina medlemmar och ska verka för att förutsättningar för inkubatorerna och parkerna utvecklas väl, skrivs i ett pressmeddelande.

SiSP representerar 56 så kallade ”science parks” och inkubatorer med 4 800 företag som tillsammans sysselsätter över 70 000 personer. Majoriteten av medlemsföretagen är teknikintensiva kunskapsföretag, orienterade mot tillväxt och internationalisering.

– När jag fick förfrågan från SiSP så kände jag att det finns mycket att göra på nationell nivå för Sveriges inkubatorer och science parks, betydelsen av en science park är oerhört viktig och bidrar genom tillväxt skapandet av nya arbetstillfällen till Sveriges konkurrenskraft. Det är nödvändigt att söka stöd och acceptans för den här delen av Sveriges innovationssystem hos myndigheter, organisationer, riksdag och regering. Detta kommer att bli en av mina huvudsakliga uppgifter på SiSP säger Magnus Lundin.

Lundin tillträder som vd för SiSP den 1:a oktober.

Comments are closed.