Ny antenn förhindrar att GPS störs ut

Qinetiq och Novatel inc. har i ett samarbete tagit fram en speciell antenn för militära landfordon som ska förhindra att GPS-signaler störs ut, oavsiktligt eller avsiktligt. Antennen, döpt till GAJT, optimerar prestanda på slagfältet genom att ”nolla” multipla GPS-störsändare.

 

GPS-tekniken har revolutionerat modern krigföring. Medan värdet av GPS är obestridlig, är den ökade tillgången på störningsutrustning problematisk. GPS-signaler sänds ut med låg effekt från satelliter som kretsar 20 000 km ovanför jorden. Denna svaghet innebär att signalerna är extremt svaga när de når jorden och är därmed sårbara för både oavsiktliga och avsiktliga störningar. Olaglig utrustning som stör ut GPS-signaler är lätta att få tag på. Enkla modeller, som kan matas från ett 12-volts bilbatteri, kan köpas för så lite som 30 dollar på nätet. Dessa kan göra GPS-systemet obrukbart på många kilometers avstånd runt sändareantennen.

Qinetiqs och Novatels system är döpt till GAJT (GPS Anit-Jam Technology). Det är en aktiv antenn bestående av sju element och är en så kallad ”controlled reception pattern antenna” (CRPA) som kan ”nolla” störsändare (jamers) och som säkerställer att GPS-systemets positioneringskapacitet behålls under strid, utbildning eller vid andra fordonsbaserade uppdrag. GAJT uppges vara världens första fristående, störningsskyddade GPS-antenn som är innesluten i en enda robust kapsling och som kan monteras utanpå fordonet.

Som en externt monterad enhet behövs ingen extra elektronik inuti fordonet. Endast spänningsmatning från fordonet och en enda RF-kabel för att ansluta till de i fordonet befintliga GPS-mottagarna behövs. Den enkla konstruktionen uppges ge en snabb installation och kräva minimalt driftstopp för fordonet och utbildning. Det gör att antennen lättare kan integreras i nya plattformar, eller eftermonteras på befintliga plattformar eller vagnparker och fungerar med standard militära och civila GPS-mottagare.

Comments are closed.