Ny anläggning för återvinning av elektronikskrot

Byggföretaget NCC bygger ett e-kardoverk på Rönnskärsverken i Skellefteå för återvinning av elektronikskrot. Uppdragsgivare är Boliden.

Med det nya smältverket tredubblas kapaciteten att återvinna elektronikskrot och Boliden kan därmed säkra sin ställning på marknaden.

Ökad användning av elektronik, kortare livscykler och skärpta lagar för att samla in och hantera elavfall gör att tillgången på elektronikskrot ökar i världen. Tillgången på elskrot är större än kapaciteten att återvinna den och därför bygger Boliden ut.

Det nya verket ökar Bolidens kapacitet att återvinna elektronikskrot från dagens 45 000 ton till 120 000 ton per år och ger även ökad produktion av guld med två ton, silver med 32 ton och koppar med 14 500 ton.

Det nuvarande kaldoverket från 1976 får med det nya e-kaldoverket en cirka 50 meter hög granne. NCC kompletterar även det befintliga kaldoverket med ett nytt magasin för blykoncentrat. På en annan del av verksområdet bygger NCC en ny anläggning för lossning och provtagning av elektronikskrot.

NCC:s arbete startar i oktober och Boliden avser att ta hela projektet i drift i december 2011. Totalt sysselsätts 25 byggnadsarbetare och NCC:s ordervärde beräknas ligga under 150 miljoner kronor.

Comments are closed.