Nu ökar Europas distribution av halvledare

Den europeiska halvledardistributionen ökade med 2,6 procent andra halvåret, jämfört med samma period förra året. Det rapporterar DMASS. I Norden ökade distributionsförsäljnignen med 11,2 procent till 154 miljoner euro, trots en massiv utflyttning av produktion inom regionen.

Enligt organisationen DMASS, Distributor´s and Manufacturers´Association of Semiconductor Specialists ser man nu slutet av en tvåårig nedgångsperiod. Försäljningen uppgick Q2/2013 till 1,51 miljarder euro och för första halvåret i år stannade försäljningen på 3 miljarder euro, vilket motsvarar en viss minskning, nämligen 1,4 procent.
Uppgiften avser den industriella försäljningen av halvledare, ej inräknat försäljningen av halvledare via försäljningskanaler för PC.
Georg Steinberger, styrelseordförande i DMASS, kommenterar resultaten som:
– Som väntat ser man nu en materialisering av den ökade bokning som skett sedan Q4/2012 i form av ökad omsättning. Marknaden uppvisar en positiv trend. Men vi skall vara försiktiga och inte övervärdera marknadsförhållandena eftersom bokningen bara ligger lite högre än faktureringen. Med Kina som en av de som kan påverka ekonomin, kan denna vända snabbt. Men jag är försiktigt optimistisk om att 2013 kommer att vara positiv även i fortsättningen.
Uppgången kunde ha varit ännu bättre om inte vi hade haft en nedgång på 4,9 procent i Storbritannien och en nedgång på 2,8 procent i Tyskland, i en jämförelse mellan Q2/2013 och Q2/2012. DMASS rapporterar att Storbritannien hade en distributörsförsäljning på 122 miljoner euro och Tyskland på 462 miljoner euro. Frankrike växte 4,4 procent till 117 miljoner euro. Italien har haft en påfallande stark utveckling, +10,3 procent, till 155 miljoner euro och Norden ökade med 11,2 procent till 154 miljoner euro (trots en massiv utflyttning av produktion inom regionen). Östeuropa stärkte sin kritiska massa med 11 procent, till 167 miljoner euro.

Skillnader mellan segment
Sett på en detaljerad produktnivå ökade alla segment utom programmerbar logik och diskreta komponenter. Programmerbar logik sjönk med 13,6 procent till 125 miljoner euro och försäljningen av diskreta komponenter sjönk med 5,5 procent till 77 miljoner euro.
Andra typer av logik (+14,4 procent till 85 miljoner euro) och sensorer (10,7 miljoner euro) växte tvåsiffrigt och övriga komponenttyper ökade med mellan 1,9 och 6,1 procent.
De största segmenten, nämligen analoga kretsar (+3,6 procent till 428 miljoner euro), mikrokretsar i MOS (6,1 procent till 315 miljoner euro) och opto (+6,1 procent till 142 miljoner Euro) hade en återhämtning som ligger över genomsnittet.
Georg Steinbergers kommentar är:
–  Större produktsegment, som är typiska för distribution, förblev stabila. Undantag som programmerbar logik, och i mindre utsträckning diskreta RF-komponenter, är av mindre intresse för den samlade DMASS-verksamheten, men intresserar i högre grad till de stora aktörerna i detta område. Å andra sidan visar avancerade nyckelteknologier (32-bitars MCU och LED med hög ljusstyrka)  överproportionell tillväxt, vilket bevisar för mig att distributionen i allt högre grad går mot komplexa projekt.

 

Comments are closed.