NovaMedTechs ordnar innovationsmässa

NovaMedTech arbetar med att främja utvecklingen av medicinsk teknik. Den 16 mars är det dags för NovaMedTechs innovationsmässa 2010 i Linköping.

Dagen inleds med föredrag från nyckelpersoner med kopplingar till utveckling inom medicinsk teknik och under eftermiddagen är mässan öppen? (Frågetecknet är skribentens anmärkning).

Olika NovaMedTech-projekt kommer att delta på utställningen och visa sina resultat. Mässan är kostnadsfri, enligt ett pressmeddelande.

Programmet uppges vara som följer:

9.00 Registrering, mässan öppnar för utställning & föredrag

Föredrag hålls mellan 9.30 – 14.30

9.30     Inledning

9.35 – 10.00 Sjukvård i ett föränderligt samhälle – en bakgrund till behov av medicinsk teknik. Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting

10.00 – 10.25 Personalized health in the future. Bertrand Loubaton, dr, Director, Pharmaceutical & Academic Research Collaboration. Academic Programs GE Healtcare Europe.

10.25 – 10.50 The HeartCycle EU-project and its relation to new industrial trends on pHealth in the medical technology industry. Harald Reiter, dr, HeartCycle Project Manager, Philips, Aachen.

10.50 – 11.15 Smart textiles for leisure, professional and healthcare applications: an introduction to wearable systems based on CSEM participation to EU projects. Jean Luprano, dr, project direktor, CSEM, Schweiz

11.15 – 11.35 Utmaningar för svensk medicintekniks industri. Mats Weibull, vd Sunnex Tillquist AB, Ordförande SwedishMedTech

11.35 – 12.30 Lunch och utställning.

12.30 – 12.50 From Innovation to Product in breast cancer detection – Experiences from Sectra Mamea. Mats Danielsson, professor vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, Founder Sectra Mamea AB

12.50 – 13.10 Presentation av NovaMedTech. Peter Hult, projektledare NovaMedTech

13.10 – 13.30 Tillväxt i östra Mellansverige genom den europeiska regionala utvecklingsfonden. Anders Risberg, enhetschef vid Tillväxtverket

13.30 – 13.50 Möjligheter att få stöd från Vinnova för forskning och utveckling inom medicinsk teknik. Pontus von Bahr, handläggare medicinsk teknik, Vinnova.

13.50 – 14.30 Paneldebatt.

14.30 – 17.00 Utställning.

NovaMedTech är en satsning på medicinsk teknik i östra Mellansverige. Genom att skapa samarbete mellan vård, akademi och industri vill NovaMedTech bättre kunna ta fram nya medicintekniska innovationer. NovaMedtech satsar på två produktområden: medicinsk teknik för distribuerad vård och personlig hälsa, samt bildbaserad diagnostik och terapi. NovaMedTech uppges vara finansierad av EU via Tillväxtverket.

Comments are closed.