Annons

Note stärker medicinprofilen

Ytterligare en av Notes tillverkningsenheter certifierad för medicintekniska produkter.

Nu har även Notes tillverkningsenhet i Norrtälje certifierats för tillverkning av medicintekniska produkter enligt kvalitetsstandarden ISO 13485. Därmed har koncernens samtliga elektronikenheter i Sverige denna certifiering. Certifieringen innebär utökade möjligheter för högkvalitativ tillverkning och att kunna ta ett helhetsansvar inom medicinsk produktion gentemot kunderna. Certifieringen utfördes av Intertek Semko Certification AB.
– Vi har lång erfarenhet av produkttillverkning inom den medicinska sektorn, vilken är viktig ur både ett strategiskt och ett humanitärt perspektiv. Vår kvalitet inom ”box build” och mikroelektronik är erkänt hög, och vi har produktion i eget renrum. Vi är mycket glada över att ha fått certifieringen. Den höjer vår kvalitetsnivå generellt ytterligare en nivå vilket är positivt för alla våra kunder, säger Martin Gutberg, vd för Note Norrtelje.
Standarden ISO 13485 omfattar kvalitetskrav för ledningssystem hos utvecklare och tillverkare av medicintekniska produkter. Den är ett tillägg till kvalitetsstandarden ISO 9001 och innebär bland annat högre krav på dokumentation, spårbarhet och riskhantering.
Samtliga NOTEs tillverkande enheter är även certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001.

 

Comments are closed.