Annons

NOTE förutser tillväxt på 60 procent

NOTE förväntar att bolagets omsättning i fjärde kvartalet 2021 kommer att uppgå till minst 745 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om minst 60%. Dessutom förväntas rörelsemarginalen överstiga rekordmarginalen i tredje kvartalet om 9,4%. Såväl omsättning som resultat bedöms överstiga marknadens förväntningar.

Efterfrågan på NOTEs tjänster är fortsatt på rekordnivåer på samtliga hemmamarknader, inte minst i Sverige, England och Kina. Den starka försäljningsutvecklingen, särskilt inom kundsegmenten Industrial och Greentech, bedöms medföra att såväl verksamhetens rörelseresultat som rörelsemarginal i Q4 kommer att nå den högsta nivån hittills för ett enskilt kvartal.

Comments are closed.