Note flyttar ut och varslar

Note etablerade under hösten nya samägda fabriker i Kina och Polen. Nu flyttas arbetsintensiv tillverkning till dessa länder och 124 medarbetare varslas i Sverige. Sedan början av 2006 har Note lagt ned ett omfattande arbete på sin affärsmodell Nearsourcing. Avsikten är att öka lönsamheten och samtidigt minska riskerna i verksamheten.
– Arbetet intensifierades efter vår nya styrelses tillträdde våren 2007, säger Arne Forslund CEO och koncernchef för NOTE.
– I höstas ökade vi vår produktionskapacitet ytterligare genom etableringar av samägda fabriker med filippinska EMS-leverantören Ionics EMS i Kina och Fideltronik i Polen. Vi har nu byggt upp kapacitet och kompetens för fortsatt tillväxt, och för att flytta ytterligare arbetsintensiv tillverkning till kostnadseffektiva länder. De personalreduktioner vi nu genomför i våra svenska enheter i Skellefteå, Norrtälje, Skänninge och Lund är således en konsekvens av vår långsiktiga strategi, fortsätter Arne Forslund.
Note har utvecklat sin lönsamhet under de senaste åren.
– Vi räknar med att de personalminskningar vi nu genomför kommer att ske successivt under de närmaste kvartalen. Besparingen bör ge full resultateffekt och påverka våra marginaler positivt redan i höst.
Trenden mot ökad outsourcing av elektronikproduktion fortsätter. Arne Forslund bedömer att det finns goda tillväxtmöjligheter på existerande marknader.
– I linje med vår etablering av Nearsourcing-verksamheten NOTE Oslo avser vi att öka närvaron även på nya geografiska marknader, vilket långsiktigt kommer att bidra till ytterligare tillväxt, avslutar Arne Forslund.

Comments are closed.