Norstel och Ascatron i samarbete

Kiselkarbidföretagen Norstel och Ascatron har ingått ett samarbetsavtal som innebär att de gemensamt erbjuder av epitaximaterial i kiselkarbid till kraftelektronikindustrin. Tillsammans erbjuder Ascatron och Norstel epitaxi med kiselkarbid upp till 250 mm tjocklek.

De båda företagen kommer gemensamt att bearbeta marknaden för epitaxi med kiselkarbid. De är båda redan leverantörer av epitaxi till kraftelektronikindustrin. Men genom att dela kompetens, utrustning och kapacitet räknar företagen med att kunna ta fler affärer.
Tack vare samarbetet kommer de dessutom att kunna möta nya hårdare krav på epitaxi i form av ökad lagertjocklek, mer avancerade strukturer och högre kvalitet.
Kraven kommer från komponenttillverkare som siktar på högre spänningar, nya komponenttyper och generellt bättre utbyte av substraten i sin tillverkning.

Kompletterar varandra
Norstel har sin tyngdpunkt på kristalltillväxt och kiselkarbidsubstrat med epitaxi för volymproduktion. Ascatron är däremot specialiserat på kundanpassad epitaxi och komponentutveckling.
– Genom att kombinera Norstels beprövade produktionskapacitet med vårt materialkunnande kommer vi att kunna bistå med alla typer av epitaxi. Det gäller allt från serieproduktion för SiC-Schottky och SiC-MOSFET till prototyptillverkning av tjock epitaxi med på vår unika buffert-teknologi för bipolära komponenter som PIN-dioder och IGBTer, säger Ascatrons vd Christian Vieider.
Ascatron är specialist på epitaxi-material och komponenter i kiselkarbid för kraft­halv­ledar­industrin. Dess teknologi 3DSiC innebär en komplett dopningsstruktur på epitaxi med en materialkvalitet och komponentprestanda som inte kan uppnås med konventionella metoder.

Ascatrons 3DSiC-teknologi ersätter jonimplantage genom strukturer gjorda med epitaxi.
.
Ascatron bildades 2011 som en avknoppning från forskningsinstitutet Acreo och har 10 anställda i Kista.

Ledande och semiisolerande
Norstel AB tillverkar ledande och halvisolerande kiselkarbidskivor och utför epitaxi med kiselkarbid. Företaget erbjuder substrat både av ledande n-typ och semiisolerande, men utför även epitaxi, karakterisering och polering.

Norstel AB tillverkar både kiselkarbidskivor och utför epitaxi i sin fabrik i Norrköping.

Norstels tillförordnade vd Per Zellman understryker styrkan i ett komplett erbjudande och tillägger:
– Vi ser samarbetet med Ascatron som ett naturligt steg för att få utväxling på våra investeringar inom kiselkarbid-epitaxi och att nå fler kunder. Företagen har kompletterande kunnande och vi samarbetar redan framgångsrikt i EU-projektet SPEED för nästa generations krafthalvledare.
Den nya konstellationen kan idag erbjuda kiselkarbid-epitaxi med både n- och p-dopning i lager upp till 250 mm tjocklek och 100 mm diameter. Inom kort kommer man även att stödja skivor med 150 mm diameter.

Comments are closed.