Industrin behöver lära av tillväxtekonomierna

Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle får 5,9 miljoner kronor av VINNOVA för att undersöka hur konkurrenter i tillväxtekonomier som Kina och Turkiet arbetar med innovation och produktutveckling.

Svenskbaserade företag har sedan 1990-talet konkurrerat med lågkostnadsproducenter i nya tillväxtekonomier. Nu möter svenska teknikföretag allt starkare konkurrenter från dessa länder också inom produktutveckling.
Dessa nya konkurrenter utmanar svensk industri och produkt-utvecklingsforskning. Samtidigt erbjuder företag i tillväxtekonomierna viktiga samarbetsmöjligheter, t ex för Saab-gruppen.
Forskningsprojektet ska ledas av professor Lars Bengtsson och genomförs av avdelningen för Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle i samarbete med forskare vid Linköpings universitet.
– Svenska företag möter i allt högre grad konkurrenter från tillväxtekonomier, som snabbt förflyttat sig från lågkostnads-produktion till att konkurrera genom avancerad forskning, och utveckling, säger Lars Bengtsson. Syftet med projektet är att analysera strategier och arbetssätt hos konkurrenter i fyra sektorer (telekom, vitvaror, anläggningsmaskiner och flyg) och på basis av detta dra lärdomar för utveckling av svenska industriföretag.
– Vi kommer att titta på branscher kritiska för svenska industriföretag. För att överhuvudtaget få pengar från VINNOVA krävs ledande forskning kring relevanta frågor i nära samverkan med företag och organisationer.
Forskningen inom Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle bedrivs inom den ena av Högskolans två forskningsprofiler, Byggd Miljö.
Huvudämnet Industriell ekonomi, täcker delområden logistik, innovation, organisation, kvalitet och industriell miljöekonomi. Fokus är på aktuella problem, strategier och aktiviteter inom industrin.
CLIP är ett FoU-centrum för logistik och innovativ produktion vid Högskolan i Gävle. Det etablerades då logistik och innovativa produktionslösningar blivit allt viktigare för att förbättra konkurrensförmågan och effektiviteten i företag och organisationer. CLIP vill vara en utvecklande mötesplats för människor och företag, samtidigt som man erbjuder regionen tillgång till excellent kompetens inom logistik och innovativa processer

Comments are closed.