Nordic Semiconductor ökar orderingången

Nordic Semiconductor såg orderingången förbättras under det tredje kvartalet 2012, efter en avmattning under andra kvartalet. Orderingången landade på 37,9 miljoner dollar, en ökning med 75 procent jämfört med föregående kvartal och upp 55 procent jämfört med samma period föregående år.

Orderstocken vid utgången av kvartalet uppgick till 24,7 miljoner dollar. Totalt genererades intäkter från leveranser för Q3 2012 33,5 miljoner dollar, vilket motsvarar en 12-procentig nedgång från föregående år. Nedgången rapporteras främst bero på färre leveranser till PC-tillbehör och ASIC affärssegmenten, som en följd av låga ordervolymer från dessa segment under föregående kvartal.

På grund av lägre intäkter och högre rörelsekostnader var företagets rörelseresultat (EBIT) 6,2 miljoner dollar, vilket kan jämföras med 8,7 miljoner dollar under Q3 2011, enligt rapporten.

Comments are closed.