Gratis webbseminarium om konfliktmineraler

Element14, som är en del av den globala elektronikdistributören Premier Farnell, meddelar att de är medsponsor till en fri timmes webbseminarium med IPC – med titeln “Conflict Minerals: What they are and how to comply” – tisdagen den 23 oktober klockan 12 CDT.

I webbutsändningen kommer det att finnas en panel av experter som har varit i spetsen för det som gäller konfliktmineraler: Fern Abrams från IPC, Ken Rivlin från advokatfirman Allen&Overy och Jay Celorie från Hewlett-Packard.

Sektion 1502 av USA:s 2010 Dodd-Frank Wall Street Reform Act kräver att företag årligen rapporterar om vartifrån tenn, tantal, guld och volfram kommer som läggs till eller ingår i deras produkter. Avsikten med den här lagen är att säkerställa att ingen av dessa metaller härrör från Kongo eller angränsande länder, där intäkterna från gruvdrift och transport av malmen används för att finansiera väpnade konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Från och med kalenderåret 2013 kommer bolag som det handlas med på New York Stock Exchanges tvingas lämna in en rapport “specialized disclosure” till Securities and Exchange Commission (SEC) den 31 maj varje år. För att spåra en produkts mineralursprung kommer företagen att krävas på data och information från hela den globala leveranskedjan, vilket elektroniktillverkare, distributörer och slutanvändare kan komma att påverkas av, oavsett om deras företag är ”SEC-reglerade” eller inte.

– Enligt SEC-reglerna är ett företag skyldigt att lämna in en rapport om konfliktmineraler och iaktta vederbörlig omsorg för att bestämma källan till deras konfliktmineraler, säger Ken Manchen, chef för miljöfrågor vid Premier Farnell i ett pressmeddelande.

Registrering till webbinariet är nu öppen och en “on-demand”-version kan hämtas efter den 23 oktober. Mer information om regleringen kan bland annat även hämtas på www.element14.com/legislation.

Comments are closed.