Nokia Siemens Networks får Indienorder

Nokia Siemens Networks har valts ut av indiska Unitech Wireless som enda leverantör av  sin utbyggnad och drift av operatörens GPRS-nät, i ett treårigt kontrakt.

Unitech Wireless majoritetsägare är Telenor group.

Comments are closed.