Nokia säljer sin kartverksamhet

Nokia säljer nu av sin kartverksamhet Here för 2,8 miljarder euro. Köpare är ett konsortium bestående av Audi, BMW Group och Daimler.

Nokia uppskattar att företaget kommer att få en nettobehållning på drygt 2,5 miljarder euro eftersom köparen ska kompenseras för vissa definierade skulder som Here har för närvarande och som förväntas vara något under 300 miljoner euro.

Affären förväntas slutföras under det första kvartalet 2016.

Comments are closed.