Nokia går med i ICASI

Industrikonsortiet ICASI, som ska motverka säkerhetsrisker på Internet, har fått Nokia som ny medlem.

The Industry Consortium for Advancement of Security on the Internet (ICASI) har fått Nokia som ny grundmedlem, den högsta nivån av medlemsskap. Konsortiet startades 2008 av Cisco, IBM, Intel, Juniper Networks och Microsoft och verkar för att proaktivt adressera säkerhetshot mot komplexa ”multi-produkter” med flera tillverkare likväl som mot kritiska IT-infrastrukturer. Nokias expertis inom mobil telekommunikation och säkerhet ska komplettera det breda område av industri- och säkerhetskompetens som finns hos ICASIs andra grundmedlemmar.

Comments are closed.