Nohau satsar på fältbuss

Nohau har slutit försäljningsavtal med tyska PEAK-System Technik. Det ger ökad tyngd på hårdvara, mjukvara och tjänster inom industriell kommunikation med tyngd på fältbussar såsom CAN och LIN.

PEAK-System Technik levererar bland annat CAN/LIN-moduler för standard PC-hårdvara (PCI, cPCI, Mini PCI, PCI Express Mini, PCIe, PC/104, USB, PC Card, och ExpressCard). Dessutom finns konfigurerbar och programmerbar mcu-baserad hårdvara med CAN-interface för applikationsutveckling, inhämtning av mätdata och styrtillämpningar. Företaget har också mjukvarulösningar för Windows® 8, 7, Vista, and XP, gällande diagnostik, övervakning och styrning av CAN- och LIN-nätverk.
I samarbete med PEAK-System Technik, kan dessutom Nohau erbjuda skräddarsydd hård- och mjukvara, anpassning av befintlig hårdvara, produktion av PCB-layout och framtagande av dokumentation, användarmanualer, serviceinstruktioner och annan teknisk dokumentation.

Comments are closed.