Nlab satsar

Nlab Solar har fått 17,3 miljoner kronor i finansiering från Europeiska kommissionen för att bygga den första pilotfabriken för tillverkning av en tredje generations solceller i Sverige.

Finansieringen ges inom ramen för EU-programmet LIFE+.

Nlab Solar skall för pengarna bygga en pilotfabrik för tillverkning av ”Dye Sensitised Solar Cells” (DSC), mer kända som Grätzelceller eller tredje generationens solceller. DSC kan liknas vid en artificiell fotosyntes med ett färgämne som fångar upp solljus. De har tack vare sin unika uppbyggnad och funktionssätt en mängd fördelar jämfört med andra solcellsteknologier.

Pilotfabriken ska byggas under 2010-2011 i Stockholm för en total investering av 40 miljoner kronor. Bolaget planerar att nyanställa femton personer det närmaste året för att kommersialisera sitt prioriterade affärsområde – fasad- och byggnadsintegrerade solceller, vilket är mer känt under BIPV (Building Integrated PhotoVoltaics).

– Genom etableringen av pilotfabriken här i Stockholm tar vi ett stort steg mot kommersialisering av tredje generationens solceller. Vi har som målsättning att en kvadratmeter solcellsfasad ska försörja en kvadratmeter kontor och vi vill börja här i Sverige, menar Nlab Solars vd Giovanni Fili.

”Genom att använda en patenterad fotonisk kristall i DSC ökar Nlab Solar omvandlingen av solljusenergi till elektrisk energi. Den ökade omvandlingsgraden gör att solcellerna fungerar ännu bättre vid indirekt ljus, och diffust ljus. Nlab Solars innovation möjliggör därmed bland annat användning av transparenta solcellspaneler för strömförsörjning på tak och fasader i urbana områden. Kommersialiseringen av bolagets teknologi har en betydelsefull roll för utvecklingen mot ekologiskt hållbara och självförsörjande byggnader”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Comments are closed.