Redaktionsbrev nr 9. 2010

Danderyd den 27 september 2010.

Efteråret er kommet med alle sine aktiviteter.  Elektronikmessen E-10. blev for nyligt afholdt i Odense og man kan konstatere at stemningen var meget positiv. Adskillige virksomheder oplyser,
at nu går det godt  igen, at lavkonjunkturen definitivt er passeret. Et flertal af svenske virksomheder som jeg har talt med har haft travlt efter sommeren.

Mange arbejder intensivt med at udvikle nye konstruktioner og bryder måske med EMC- eller
ESD-problemer. Elektronik kan som bekendt forstyrres og følgerne kan blive katastrofale. Anvendelsen af trådløs kommunikation øges og skaber desværre nye problemer. Vi vil tage op nogle aktuelle tilfælde der ikke kun er teknisk interessante, men som også kan føre til politiske
og legale konsekvenser. Træf mig på gunnar@elinor.se eller ring på +46 8 622 55 11.

De seneste par år har vi set flere nye komponentdistributører på det nordiske marked. Hvor mange er der plads til og hvilken rolle sigter de forskellige distributører på? Kontakt Göte Fagerfjäll på email gote@elinor.se eller telefon +46 8 715 72 10 hvis du vil diskutere komponentdistribution eller har opslag til artikler.

Glem ikke at medvirke i den Store komponentoversigt. Kontakt Anette Hammarström på +46 8 445 20 71 eller anette@elinor.se hvis du bør være med, men ikke har modtaget påmindelse om at opdatere informationen.

 

Med venlig hilsen
Gunnar Lilliesköld

Annoncering fra Danmark:
Firma ”salgskonsulenterne”
Tlf. 56 87 06 90
Fax  56 87 00 92
Email: salgskon@post10.tele.dk
Mogens Fogh

Fakta  Deadline  Udkommer
EiN nr 9   2010-11/10  2010-29/10
EiN nr 10  2010-8/11  2010-26/11

Comments are closed.