Niklas Zennström från Skype mest kände entreprenören

Den person som flest svenskar anger som exempel på en entreprenör som kommit fram på senare år är Niklas Zennström, mannen bakom Skype. Det visar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) Sifoundersökning om svenskarnas syn på innovation. Efter Zennström hamnade Spotifygrundaren Daniel Ek. Men de allra flesta kunde inte nämna någon ny entreprenör alls.

– Det är intressant att höra vilka entreprenörer de tillfrågade nämner, även om det är oroande att så få kan ange något exempel överhuvudtaget, säger Björn O. Nilsson, vd för IVA och medlem i styrgruppen för projektet Innovation för tillväxt.
Projektet Innovation för tillväxt var beställare av undersökningen, som genomfördes från Sifos telefoncentral i Ronneby. Drygt 1 100 personer i förvärvslivet deltog. Dessutom tillkom ytterligare grupper: 200 ledningspersoner i små och stora företag, 100 ledningspersoner i offentlig sektor, samt 100 ”opinionsbildare” – politiker samt personer inom media, branschorganisationer, fackförbund etc.
Det var personerna på företag, inom offentlig sektor samt bland opinionsbildare som fick svara på frågan ”Om du skulle nämna några nya entreprenörer som kommit fram under senare år – vilka skulle det då vara?”. Nästan sex av tio, 58 procent, av opinionsbildarna kunde inte ange något konkret exempel som svar, och inom offentlig sektor var lika många, 55 procent, svaret skyldiga.
– Det är synd. Entreprenörerna borde vara våra hjältar och förebilder, minst lika mycket som idrotts- och filmstjärnor, säger Björn O. Nilsson.
Bland de svar som ändå gavs dominerade Niklas Zennström, grundaren av ip-telefonitjänsten Skype, vilket i genomsnitt 7,75 procent hade svarat. Tvåa blev Daniel Ek, grundare av musiktjänsten Spotify. Bland de övriga entreprenörerna som nämndes fanns Torsten Jansson från New Wave Group och Kosta Boda, samt Ingvar Kamprad, Ikea.
Innovation för tillväxt drivs av IVA i samverkan med VINNOVA, Tillväxtverket och Svenskt Näringsliv. Projektet kommer att se över vad som behöver göras för att skapa ett mer gynnsamt innovationsklimat i Sverige, så att fler företag växer. Visionen är att Sverige blir världens bästa miljö för innovationer.

Comments are closed.