NI sänker drifts- och underhållskostnader

National Instruments lanserar nu en förbättrad version av programvaran NI InsightCM Enterprise, en lösning för övervakning och underhåll som hjälper företag att få kunskap om tillståndet hos sina maskiner.

Den nya programvaran adresserar de växande utmaningarna kring övervakning och underhåll i industrin. Den uppsjö av sensorer och snabbheten i mätningarna som krävs, liksom de stora mängder maskiner och inventarier som ingår, skapar problem i form av stora analoga datamängder, Big Analog Data. NI:s plattformar för IIoT, som NI InsightCM, DIAdem och CompactRIO, inkluderar distribuerade sensorer, beräkningskraft i ändnoderna och analysfunktioner liksom öppen kommunikation och datahantering. De här funktionerna bidrar till att lösa problemet med Big Analog Data genom att servera rätt information till den som ska fatta beslut i rätt ögonblick, istället för stora mängder ofiltrerade data.
Lösningen, som kan hantera ett företags alla maskiner eller inventarier, är tänkt för en rad olika industrier inklusive olja & gas, kraftgenerering, gruvbrytning, järnväg och industriproduktion. Företag som behöver sänka sina underhållskostnader, förbättra prestanda på maskinerna och maximera tillgängligheten kan dra fördel av NI InsightCM.

Comments are closed.