NI Days flyttas till hösten

National Instruments NIDays, som traditionsenligt har ägt rum på våren, flyttas från och med 2011 till hösten.

– Genom att vi lägger NIDays strax efter NIWeek, den globala konferensen om grafisk systemkonstruktion i Austin i Texas, får våra kunder och partner möjlighet att utvärdera de senaste produkterna och den senaste tekniken mycket tidigare”, säger Remco Krul, som är marknadschef på National Instruments.
– LabVIEW-konferensen NIDays” blir ett sammanhållet paket med LabVIEW-utbildning, ny teknik, nätverksbyggande och annat som är roligt och intressant!
National Instruments räknar med att ändringen av tidpunkt kommer att höja kvaliteten på NIDays.
Varje år på LabVIEW-konferensen NIDays visas hur man kan förbättra det dagliga arbetet med LabVIEW – systemet för grafisk konstruktion. Avsikten är att tekniker, forskare och utbildare ska få ta del av och dela med sig av information om de senaste programverktygen, hårdvaruplattformarna och kommersiellt tillgänglig teknik av betydelse för systemutveckling.
På LabVIEW-konferensen NIDays 2011 erbjuds ny tekniska utbildningssessioner, där man får pröva nya produkter genom praktiska prov vid demonstrationsstationer och nätverka1 med hundratals ingenjörer, forskare, utvecklare, utbildare och National Instruments Alliance-partner.
Branschexperter och National Instruments kunder inbjuds att skicka in förslag till tekniska presentationer av sina applikationer. I synnerhet välkomnas tekniska presentationer av projekt där det beskrivs hur LabVIEW och National Instruments teknik har använts och gjort att projektets mål kunnat uppnås. Den som vill skicka in förslag kontaktar nidays@ni.com.
Se mer om konferensen på www.ni.com/sweden/nidays.

 

 

 

Comments are closed.