NI bland världens bästa arbetsplatser

National Instruments är korat till ett av världens 25 bästa arbetsplatser. I uttagningen “World´s best multinational workplaces” kom företaget på 18e plats.

Priset delades ut under en gala på New York-börsen. På bilden ser vi dr James Truchard, som leder och är medgrundare till National Instruments, tillsammans med företagsledare från andra prisade företag som Google, Intel och Microsoft.
– Vår 100-årsplan bygger på principen att vår kultur och våra anställda har en särställning vilket långsiktigt ger NI fördelar, säger dr Truchard. NI har blivit teknikpionjär, inte bara genom att investera i nya produkter utan också i de personer som tar fram dem. Vi anställer de bästa och smartaste, upprätthåller en öppen och innovativ företagskultur och stödjer anställda för att de skall kunna utveckla sina karriärer i anslutning till företagets utveckling.
I World’s Best Multinational Workplaces väljs de 25 bästa företagen ut ur de anställdas perspektiv. För att företag skall kvalificeras måste de ha varit med på de senaste fem årens ”Great place to work”-listor. Företaget skall ha minst 5000 anställda, över hela världen, och minst 40 procent av arbetsstyrkan (eller 5000 anställda) utanför hemlandet.
De 25 företagen valdes ut bland fler än 350 multinationella företag från 45 länder.
National Instruments har också av FORTUNE Magazine och Great Place to Work Institute under de senaste 12 åren utpekats som ett av Amerikas bästa företag att arbeta för.

 

Comments are closed.