Net Insight upp 25 procent

I sin delårsrapport från Januari till Mars 2016 visar Net Insight en ökad omsättning med drygt 25 procent och en rörelsemarginal på 7 procent.

– Kvartalet präglades av fortsatt marknadsetablering av vår lösning för äkta Live OTT och integration av förra årets förvärv av ScheduALL, säger Fredrik Tumegård, vd för Net Insight. Båda aktiviteterna framskrider enligt plan.
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 110,0 MSEK (87,7) vilket motsvarar en ökning om 25,3 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen i jämförbara valutor uppgick till 24,1, procent. Den justerade nettoomsättningen uppgick till 112,6 MSEK (87,7) och den organiska tillväxten uppgick till 3,5 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 7,8 MSEK (6,2) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,1 procent (7,0). Justerat rörelseresultat uppgick till 11,2 MSEK (6,2), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 9,9 procent.
Finansnettot har gottskrivits 9,0 MSEK avseende omvärdering av ett syntetiskt optionsprogram. Resultat före skatt uppgick till 16,3 MSEK (5,6). Justerat resultat före skatt uppgick till 10,7 MSEK (5,6). Totalt kassaflöde uppgick till 11,8 MSEK (10,2).

Comments are closed.