Net Insight tecknar avtal med Zayo

Net Insight har slutit avtal med Zayo Group, LLC för att tillhandahålla infrastruktur för videonät. Avtalet, är värt drygt 50 MSEK. Enligt avtalet kommer Net Insight att leverera hårdvara, mjukvara och supporttjänster under det andra och tredje kvartalet 2014. Ordern gör det möjligt för Zayo att etablera ett videonät i USA och de kommer att kunna erbjuda sina kunder både komprimerade och okomprimerade videotjänster, HD-SDI och 3G-SDI.
– Vi valde Net Insights plattform för dess flexibilitet och robusthet, säger David Howson, chief network and services officer and head of Europe på Zayo. Net Insight gör det möjligt för Zayo att erbjuda den kvalitet på videotransport och de servicenivåer som efterfrågas av våra kunder, med stöd för förenklad näthantering.

Comments are closed.