CybAero flyger i polarhavet

UAV-företaget CybAero AB har i ett samarbete med norska Kustbevakningen och Kustverket genomfört en serie flygningar med sin obemannade helikopter APID 60 i arktiska vindförhållanden upp till stormstyrka. Flygningarna genomfördes över polarhavet utanför norska Vardø på uppdrag för ”Arctic UAS” (Arctic Unmanned Aircraft Systems).

Flygningarna genomfördes under realistiska förhållanden i ett av världens mest väderutsatta hörn. I samverkan med bland annat norska Kustbevakningens fartyg ”KV Farm” och räddnings- och servicefartyget ”Nordman Jarl” testades tillämpningar inom räddning av ”överlevande” i strandlinjen och övervakning samt styrning av oljesaneringsarbete vid utläggning av oljelänsar. CybAero simulerade även spaning och övervakning vid smugglarjakt- och terroristbekämpningssituationer.
− Det är en sak att visa upp att man kan flyga, men en helt annan sak att faktiskt utföra uppdrag under dessa tuffa villkor. Det autonoma landningssystemet vi utvecklat med Astrium är en oerhört väsentlig komponent för att hantera uppdrag av denna natur, säger Andreas Gising, CybAeros flygchef och ansvarig på plats i Vardø.
− Förmågan att snabbt kunna lägesbestämma oljeutsläpp uppskattades mycket inom Kustbevakningen.
− Flygningarna har visat att små obemannade farkoster har klara konkurrensfördelar jämfört med bemannade farkoster. Vi har en robust produkt i vår APID 60, världens enda kompletta helikopter-UAV-system och ett mycket kompetent team som kan utveckla system anpassade för svåra och farliga uppdrag, säger Leif Erlandsson, VD i CybAero.
Vardø ligger på norska östkusten vid polarhavet; norr om Kirkenäs och Murmansk.

Comments are closed.