NEC och Intel utökar molnsamarbete

NEC Corp. meddelade att man kommer att samarbeta med Intel om att gemensamt utveckla "Cloud-Radio Access Network” (Cloud-RAN)-lösningar för att virtualisera funktionerna i mobila basstationer. En konceptstudie kommer att startas i början av 2016.

I en ”Cloud-RAN”-lösning separeras mobilstationens databehandlingsdel och radioenheten. Dataenhetens funktioner överförs till att centralt köras på generella servrar bestyckade med Intels flerkärniga processorer varpå flera radioenheter kan vara centralt styrda från de generella servrarna. Lösningen ska förbättra basstationernas kommunikationsprestanda genom en mer precis kontroll av radiointerferens mellan radioenheterna och samtidigt skärs energiförbrukningen ned och upptaget utrymme sparas genom konsolidering av dataenhetens hårdvara. Detta bidrar i sin tur till en minskning av den totala ägandekostnaden (TCO) för basstationsutrustningen.

– Vi har arbetat med Intel kring virtualisering av mobila kärnnät och kundplacerad utrustning (CPE) och är mycket glada över att utöka vårt samarbete till virtualisering av nätverksfunktioner för mobila basstationer, säger Nozomu Watanabe, General Manager, Mobile Radio Access Network Division på NEC Corporation.

Comments are closed.