Nätverk för säker IoT

Under Electronica presenterar IKV, Mocana och Wibu-Systems sina säkerhetslösningar i Infineons monter, C3:502. De är alla medlemmar i Infineon Security Partner Network, ISPN.


Även om de visar olika applikationer bygger alla lösningar på inbyggda säkerhetslösningar från Infineon.
Tillfälliga bosättningar, provat eller i företaget, måste kunna nås tillfälligtvis.

Tag som exempel IKVs Smart Lock, som med Infineon OPTIGA TrustXSecure Element möjliggör ömsesidig autentisering av leverantör och hyresgäst och stödjer åtkomstkontroll utan de problem som är knutna till fysiskt hantering av kort eller nycklar. Det möjliggör säker identifiering med ”wearables” via mobiler på basis av toppmodert krypto.

Sabotageskydd
Tänk tanken att en industrirobot skulle aktiveras via sabotage! Mocana har skapat en säker lösning med sin TrustPoint och som skyddar industriella styrsystem från oönskad uppdatering och manipulativa ingrepp som kan få produktionen att stoppa med enorma fysisk och ekonomisk skadegörelse som följd.

Data har blivit högvaluta, nu när Industrie 4.0 tar form. Electronica-besökare kommer att få se hur data från ”molnet” kan övervakas säkert för att uppfylla användarnas behov.
Från Wibu Systems kommer en CodeMeter som bygger på Infineons säkerhetskrets SLM97 som ger IP-skydd för såväl programvara, ”firmware” och data genom hela värdekedjan och som därigenom lägger grunden för nya affärsmodeller för kommersiell datahantering.

Comments are closed.