National Instruments släpper ny trendrapport

National Instruments ger varje ut sin rapport Trend Watch som pekar ut de viktigaste tekniktrenderna. Idag presenterar de sin NI Trend Watch 2014.

I den inledande rapporten behandlas ett flertal teman – från cyberfysiska system till ”SDR-ifieringen” av RF-instrument.

– Eftersom National Instruments verktyg används inom så många olika branscher och tillämpningar har vi en bra position för att granska trenderna inom mätning, givare, nätverk, test m m direkt när de kommer, säger Eric Starkloff, som är högste marknadsföringschef på National Instruments.
– I den här rapporten har vi sammanställt det vi funnit för att hjälpa ingenjörer att dra nytta av de senaste tekniska genombrotten och fortsätta ligga före i konkurrensen.”
Rapporten täcker trender inom:
* Cyberfysiska system: Utveckling av system som kontinuerligt och dynamiskt växelverkar med sin omgivning genom sammankoppling av distribuerade beräkningskomponenter och fysiska komponenter.
* Lösningar för stora mängder analoga data (”Big Analog Data”): Hopkoppling av IT-infrastrukturer och analysverktyg, till exempel molnet, med datainsamlingssystem för snabbare beslut baserat på testdata.
* RF och trådlösa system: Stora förändringar inom trådlösa system genom integrering av teknik från mjukvarudefinierad radio, SDR, i RF-testutrustningar.
* Beräkningsmodeller: Integration av flera olika programmeringsmetoder i samma miljö för att förenkla komplexa distribuerade applikationer och realtidsapplikationer.
* Mobil kommunikation: Mobila enheter som användargränssnitt i mät- och styrsystem.
* Utbildning: Interdisciplinära metoder i undervisning om tekniska tillämpningar.

 

Comments are closed.