National Instruments köper AWR

National Instruments fortsätter att satsa på radio och mikrovåg genom att nu köpa företaget AWR Corporation som tillhör de ledande företagen inom konstruktionsprogramvara(EDA) för RF. Efter transaktionens genomförande kommer AWR vara ett helägt dotterbolag till NI och fortsättningsvis ledas av den nuvarande ledningsgruppen.

AWR är känt, framför allt för konstruktionsprogramvarorna Microwave Office and Visual System simulation.
Snabba konstruktionscykler och ökande komplexitet i RF- och trådlösa system kräver ökad integration mellan konstruktion och test. De som utformar RF-system måste validera sina simuleringar med faktiska mätningar, medan RF-testingenjörer behöver kunna återanvända tester och minska testtiden genom en fastare koppling mot konstruktion. Det kan ske genom samverkan mellan konstruktionshjälpmedel från AWR och program- och hårdvara från National Instruments.
– AWR har ett exceptionellt team med stark RF-kunskap och tekniker som kan lyfta NIs plattform till RF-konstruktion. Det kompletterar våra möjligheter till att utföra RF-mätningar inom hela RF-konstruktionsflödet, säger James Truchard, styrelseordförande, vd och medgrundare av National Instruments. Vi tror att denna kombination kommer att påskynda utbyggnaden av RF- och trådlösa tekniker och stärka båda företagens kunder.
Den totala köpeskillingen som betalas vid stängning är ca 58 miljoner dollar, vilket inkluderar 7 miljoner dollar i kontanter i AWRs balansräkning. Dessutom innehåller fusionsavtalet en ”earn-out”- bestämmelse, som skall betalas över tre år. Transaktionen förväntas vara slutförd inom 30-45 dagar, efter myndigheternas godkännande.

 

Comments are closed.