Nästa generations tågkraft

Powerbox lanserar nu andra generationens batteriuppbackade strömförsörjning för järnvägs- och industriapplikationer.

powerbox_railway

Systemet går under beteckningen Battery Backup Unit System, BBU-S. Det är utformat för slutna utomhusmiljöer, uppbyggt med moduler som monteras i ett stativ enligt 19 tums standard.

Systemmässigt har BBU-S aktiv effektfaktorkorrigering på ingången, smart mikrokontrollerstyrd laddning, automatiskt batteritest, distributionsenhet med säkringsskydd på utgången, samt flera olika styr- och övervakningssignaler.

För att snabbt kunna tas i drift i heterogena järnvägs- och industriapplikationer finns BBU-S för AC eller DC inspänning och kan ladda och styra många olika batterikonfigurationer. BBU-S finns från 340 W till 1200 W.
BBU-S kan fjärrövervakas och styras via LAN eller via kommunikationsmoduler för GSM, 3G och LTE som kan konfigureras för att möta olika applikationers specifika behov.

Banvall- och signalsystem
Med sin kombination av switch-topologi, med hög verkningsgrad, och avancerad övervakning och styrning är den nya generationen PRBX BBU-S idealisk för banvallsapplikationer som signalsystem. Där ger systemet en avsevärd reducering av både energiförbrukning och kostnad jämfört med konventionell teknologi.

BBU-S omfattar ett produktsortiment som enkelt kan modifieras för specifika krav, som adaptiv spänning och effekt avpassad efter avstånd och antalet system som ingår i ett nätverk.

”Allways-on”
Kraftenheterna i BBU-S är utförda med metallhöljen och individuella komponenter skyddade av konformbeläggning. De levererar en reglerad utspänning. Systemet har också ett system med övervakning och styrning som håller batterierna kontinuerligt driftklara. För att uppfylla det ofta förekommande kravet ”always-on” är systemet utformat för redundanta batteristrängar.

För järnväg och krävande industriapplikationer är det ett vanligt krav att alla delar av ett kritiskt system snabbt ska kunna repareras eller bytas ut. Genom sin uppbyggnad med plug-and-play moduler kan PRBX BBU-S installeras, underhållas, repareras, och eventuellt tas ur drift, med ett absolut minimum av driftavbrott. Ofta rör det sig om minuter.

 

Comments are closed.