Öppen testbädd för Internet of Things

Den 4 oktober invigs Sveriges första öppna testmiljö för IoT – Blue IoT Testbed i Karlskrona av Torbjörn Fängström från IoT Sverige. Under invigningen kommer Telenor presentera en pilot av nästa generations IoT-nät.

09swedsoft02

Blue IoT Testbed har skapats av Blue Science Park tillsammans med Telenor för att erbjuda Sveriges första öppna testmiljö för Internet of Things. Arenan öppnar i Karlskrona som utsetts till Sveriges centrum för Internet of Things av Vinnova. Utveckling och tester inom IoT är ofta sekretessbelagda men på Blue IoT Testbed kommer flera av företagen att dela med sig av sin verksamhet.
– Vi vet inte idag inom vilka bolag och branscher som nästa stora genombrott av Internet of Things kommer att inträffa. Därför är det viktigt med en öppen testmiljö där innovation kan ske fritt inom olika områden. Det är en förutsättning för att Sverige ska kunna ta en tätposition inom IoT, säger Magnus Forsbrand, VD på Blue Science Park.
På Blue IoT Testbed kommer besökare kunna testa olika former av uppkopplad teknik. Bland annat laddstolpar för elbilar som visar ledighet, uppkopplade fordon som körs smartare och kan utnyttjas effektivare och maskinparker där skador kan upptäckas innan de inträffar. Lösningar som alla minskar miljöpåverkan. Dessutom kommer nya typer av IoT-tjänster visas upp med ny teknik från Telenor.
Blue IoT Testbed kommer även erbjuda IoT Live � en kurs, öppen för allmänheten, som syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper och verktyg för att själva kunna utveckla tjänster inom IoT. Kursen kostar 1700 kronor inklusive hårdvara och riktar sig mot privatpersoner och startar i november.
– För oss är samarbetet med Blue Science Park extremt viktigt. Samarbetet har möjliggjort Blue IoT Testbed och är grunden till att Karlskrona är Sveriges centrum för IoT. Med 80 procent av operatörsmarknaden inom IoT är det viktigt för oss att vidga vyerna och se till att fler kan ta till sig av tekniken. Vi tror att Blue IoT Testbed fyller precis den funktionen, säger Andreas Kristensson, innovationsansvarig på Telenor Företag.
Blue IoT Testbed är en del av projektet Test-arena Blekinge som delfinansieras av ERUF, Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge.
Invigningen kommer att hållas hos Blue Science Park, Open Arena, Campus Gräsvik 2, 371 75 Karlskrona den 4 oktober, 10.00-11.30
Anmälan senast 1 oktober på www.bluesciencepark.se

Comments are closed.