Nästa generation ICT-innovationer

Sverige tillhör världseliten inom innovation. Inte minst inom ICT – Informations- och kommunikationsteknik. Som ett led i att stärka kunskapen om denna position genomför Svenska institutet (SI) med start i höst en internationell innovationssatsning.

Inom ramen för denna tar SI fram en utställning som ska visa 20 av Sveriges hetaste innovationer. Hela åtta av innovationerna återfinns inom ICT.

Via en omfattande urvalsprocess har 20 av Sveriges, just nu, mest intressanta innovationer valts ut bland unga tillväxtföretag. Tillsammans med ett antal forskningsinnovationer, som ger en inblick i framtiden, visar de hur svensk innovationsanda skapar förutsättningar för internationell konkurrenskraft. Utöver de åtta företag som valts ut inom ICT representerar innovationerna även Life Science, miljöteknik samt spel- och nöjesindustrin.

 

 

 

 

Comments are closed.