Annons

Nanoteknik i fokus på NanoForum

Konferensen NanoForum: Connect, som hölls 13-14 oktober, är ett samarrangemang mellan SwedNanoTech och Nanometerkonsortiet vid Lunds universitet. Konferensen kombinerade Nanometerkonsortiets årsmöte med en matchmaking- och föreläsningsdag på initiativ av SwedNanoTech.

 

Den första konferensdagen ägnades åt Nanometerkonsortiets årsmöte. Genom populärvetenskapliga presentationer från scenen visades aktuella forskningsprojekt som bedrivs vid konsortiet. Från industrins perspektiv hölls presentationer om behov och utmaningar som har identifierats där fortsatt forskning kan ha betydelse för hållbara lösningar. Projekten presenterades även i en posterutställning.

Ett förslag på en omfattande utökning av både infrastruktur och resurser av nanoforskningsmiljön vid Lunds universitet presenterades även under dagen. Projektet, som har arbetsnamnet Nanova, syftar till att skapa bättre förutsättningar för att forskningsresultat ska kunna utvecklas till innovativa företag och produkter utan att behöva lämna regionen. Genom att bygga ut nuvarande faciliteter samt bygga en helt ny anläggning för pilotproduktion är förhoppningen att företag inte bara stannar i Sverige utan även att utländska företag ser ett ökat värde i att etablera sig i regionen.

Madonna och Pippi
Under dag två hölls presentationer ur innovations- och entreprenörskapsperspektivet. Medverkade under dagen gjorde bland annat Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova. Hon menade att innovation förutsätter en öppenhet och mod att vara föränderlig, och tog Madonna och Pippi Långstrump som exempel. Utan en förändring av utseende och repertoar hade Madonna aldrig varit intressant under trettio år. Att vara innovativ är att vara nytänkande utan att tappa förankring i ett faktiskt behov eller utmaning. Det är viktigt att lyssna på de unga, som ofta, likt Pippi, är modiga, nyfikna och prestigelösa nog att tänka i nya banor.

Nanoteknik är idag inte ett eget strategiskt innovationsområde, SIO, som är Vinnovas program för att hitta och ge resurser till områden som är av strategisk vikt för Sverige att utveckla. Nanoteknik förekommer dock i ett flertal beviljade SIO, som SIO LIGHTer (lättvikt), SIO Grafen och SIO IKT elektroniska komponenter och system.

Internationell utblick
På den andra dagen av talade även Dick Koster från NanoNext NL. Han berättade om hur det holländska konsortiet NanoNext NL arbetar för att överbrygga klyftan mellan forskning och företag för att skapa hållbara lösningar med nanoteknologi.

NanoNext NL består av över hundra holländska universitet, företag och institut och finansierar ett stort antal industrinära projekt. Konsortiet är uppdelat i tio övergripande områden som i sin tur är uppdelade i 28 mer specifika forskningsprogram.

Comments are closed.