MySQL för storskalig telekom

Sun Microsystems lanserar nu MySQL Cluster Carrier Grade Edition 6.3, en ny version av företagets öppna källkodsbaserade databas, speciellt utvecklad och certifierad för användning i storskaliga telekommiljöer. Bland de tänkta användningsområdena finns SDM-system (Subscriber Data Management) och så kallade Service Delivery Platforms. Releasen gör det möjligt för tjänsteleverantörer och leverantörer av nätverksutrustning att driftsätta större databasapplikationer med asynkron replikering för skydd mot driftstörningar på sajtnivå.
MySQL Cluster 6.3 Carrier Grade Edition är ett realtids, shared-nothing klustrat databassystem speciellt utvecklat för att möta de stora teleoperatörernas krav på hög tillgänglighet, skalbarhet och låg latenstid. MySQL Cluster Carrier Grade Edition används redan i SDM-system hos ledande tillverkare av nätverksutrustning, däribland Alcatel-Lucent, Nokia, Siemens Network och Nortel.
Bland funktionerna hos MySQL Cluster 6.3 finns:
* Integrerat diskbaserat datastöd – möjliggör hantering av både transaktionsintensiva och statiska data i ett och samma administrationssystem. Detta integrerade koncept underlättar utveckling och driftsättning av applikationer jämfört med alternativet att använda flera olika databaser. Dessutom elimineras storleksrestriktionerna hos minnesresidenta databaser.
* Geografisk replikering – tillskottet av asynkron replikering mellan MySQL Cluster databaser ger möjlighet att geografiskt distribuera applikationslasten, vilket ökar systemets feltolerans och eliminerar risken för driftstörningar på sajtnivå.
* Online Schema Management – schemaförändringar som tillägg av kolumner i en tabell kan nu göras online, ytterligare en förstärkning av MySQL Clusters 99,999 procentiga ”fem nior” tillgänglighet i realtidsdistribuerade databassystem.
MySQL Cluster är tillgänglig under GPL-licensen för en rad populära operativsystem, däribland Solaris, RHEL och SuSE Linux samt MAC OS X. Sun erbjuder även kommersiella licenser,

Comments are closed.