Mycket nytänk i toppskiktets nya nätverksanalysator

Rohde & Schwarz nya ZNA vänder sig till segmentet för konstruktion och utveckling, där man söker högsta möjliga prestanda. I ett internationellt perspektiv utgör Norden en relativt stor marknad för detta segment med dess industrier för telekommunikation, radar och  militär utrustning, jämte forskning vid högskolor och universitet.

R&S ZVA var tidigare Rohde & Schwarz ”vassaste” nätverksanalysator. Konstruktionen har dock varit med i 20 år och nu är det dags för ZNA att ta över i ”high tech”-segmentet.

Till det yttre skiljer sig ZNA från ZVA framför allt att panelen saknar rattar och tangenter. I stället finns en 24,1 tum stor beröringskänslig bildskärm (touch) varifrån allt manövreras. Det ger fördelen av att instrumentet kan uppgraderas vartefter det kommer nya behov av mätmöjligheter.  Eftersom dagens konstruktörer och forskare är vana med ”smartphones” är gränssnittet bekant och bekvämt. Enda undantaget är att kunna finjustera exempelvis frekvens eller nivå, där en ratt är betydligt bättre än tangenter för plus (öka) och minus (minska). R&S har löst problemet genom att skapa en virtuell ratt med svänghjulseffekt. Den ger en känsla liknande den att ställa in en gammal trafikmottagare med mekaniskt svänghjul. Jag har provat – faktiskt mycket bra!


Till höger ser vi den virtuella ratten!

Innan vi kommer in på vad som finns under skalet märks en annan inte alls oviktig egenskap: Instrumentet är tyst. Databladet säger 42 dB(A). Minns forna tiders sövande fläktljud som en operatören utsätts för, kanske timme efter timme!

Högre frekvenser
Allt fler utvecklingsprojekt handlar om konstruktioner för höga frekvenser. R&S ZNA finns med två eller fyra portar i två modeller: för 10 MHz upp till 26,5 GHz och för 10 MHz upp till 43 GHz.  Med två olika optioner kan frekvensområdet utsträckas nedåt, från 1 MHz eller från 100 kHz. De åtta mottagarna (i 4-portsmodellen)  matas från fyra faskoherenta signalkällor.

Med ZVA behövs inga yttre komponenter för att möjliggöra mätningar av exempelvis blandare och utföra mätningar av grupplöptid.  Det finns två interna lokaloscillatorer för detta. Simultan sampling av signalerna resulterar i noggrannare fasmätningar än vid traditionell mätuppkoppling. Vid en sådan måste först RF-ingången mätas och sedan mäts mellanfrekvensutgångens  effekt. Tack vare att två oberoende lokaloscillatorer finns i ZVAs interna mottagare kan ZNA utföra båda mätningarna samtidigt och det görs med minskat svepbrus (”trace noise”).

Inbyggda pulsgeneratorer
Mätsignalerna kan pulsas (med option)  med en pulsmodulator per port. Pulsmodulatorerna kan styras via yttre signalkällor via fyra inre pulsgeneratorer.

Detta kan komma till användning då man exempelvis mäter på antenner (för att undvika reflektioner) , på förstärkare (för att undvika överbelastning) eller på radarsignaler.

Hög dynamik
Det dynamiska området är 129 dB utan korrigeringar. Men med optioner kan det utsträckas till 145 dB med optionen B3n. Men lägger man även till optionen B16 och kopplar förbi mottagarnas riktkopplare kan hela 170 dB uppnås (1 Hz mätbandbredd).


Mottagarnas portar är åtkomliga på frontpanelen

Andra viktiga egenskaper är låg nåvå- och fasdrift: typiskt under 0,01 dB/K respektive 1°/K. Därför skall mätningar kunna utföras flera dagar utan behov av ny kalibrering.

Med en kombination av 70 dB stegad dämpare och elektronisk dämpning kan 100 dB effektsvep åstadkommas.

Till ZVA finns en inbyggd FFT-funktion (option) vilket innebär att man kan få spektrumanalys över instrumentets hela frekvensområde, dvs upp till 43 GHz i instrumentets snabbaste utförande.

Mottagarnas mellanfrekvens kan tas ut, för att spelas in eller analyseras av ett yttre instrument.

 


Hårddisken, överst, kan tas ut inför service och reparation, något som är kravet för militär användning.

Comments are closed.