Mycket embedded på tekniska mässan

Ett viktigt inslag på Tekniska mässan blir den satsning som embeddedsektionen inom Branschorganisationen Svensk Elektronik, SE, gör. Årets embedded-konferens blir så stor att den i år kommer att läggas i Viktoriahallen.

– Genom att delta på Tekniska mässan vill vi skapa en brygga mellan elektronikindustrin och verkstadsindustrin för att skapa svensk konkurrenskraft. Idag finns det någon typ av inbyggd elektronik i hälften av industrins utrustning, säger Johan Nordin, som ansvarar för embeddedsektionen inom SE.
Deltagandet sker i fyra former:
* Embeddedkonferensen, som funnits i fem år.
* Utdelning av Swedish embedded award.
* Innovationstorg i A-hallen.
* Branschfest.
Embeddedkonferensen har vuxit. När den startades för åtta år sedan kom 300 personer. I år räknar Johan Nordin med 1200 deltagare. Konferensen kommer att ha fem parallella heldagsspår. Det kommer 60 inbjudna talare och 20 talare från utställarna.
Ett plenum kommer att hållas med rubriken "Hur skapa world class embedded production?".
Eftersom det i år är hela 55 företag som ställer ut har utställningen vuxit ur de tidigare lokalerna och flyttar därför i år till Viktoriahallen.

 

Comments are closed.