Framtidstro inför Tekniska mässan

Björn Lindforss, projektledare för Tekniska Mässan säger sig nu möta branscher med framtidstro, positiva förväntningar som delas med Teknikföretagens Anders Rune, chefsekonom vid Teknikföretagen. Tekniska mässan skall pågå 19-22 oktober.

– Vi har haft några tuffa år. Men nu möter vi en framtidstro som är större än på länge. Vi har anledning att hoppas att 2010 skall bli en början på en ny period av tillväxt, säger Björn Lindforss.
Han ser nu hur verkstadsindustrin börjar investera, något han väntar skall avspegla sig bland utställare av verktyg och verktygsmaskiner.
– Branschföreningen SVMF, och dess medlemmar ser en tydlig tillväxt i antalet kundförfrågningar.
Det berättade föreningens vd, Matts Spångberg.
– Verktygsmaskiner tog ovanligt mycket stryk vid senaste lågkonjunkturen. Men i år ställer alla våra medlemmar ut.
Matts Spångberg ser kurvorna för verktygsmaskiner ut att peka uppåt igen, nu i höst.
Men kurvorna pekar inte entydigt upp. Den senaste tidens lilla hack nedåt har skrämt finansmarknadens analytiker som i vissa fall uttrycker pessimism.
De har dock inte skrämt Anders Rune, chefsekonom för Teknikföretagen:

– Börsen har en tendens att backa när det går uppåt för industrin. Så har hänt tidigare. Orsaken är att analytikerna inte tror att uppgången skall bli så stor. Ser vi ett annalkande ras eller går vi mot en ny högkonjunktur? Hur oroliga skall vi vara, frågar Anders Rune retoriskt.
Han pekar på det faktum att ökningstakten nu tycks ha avtagit. Men det betyder inte att vi inte har någon ökning. Tvärt om!
Hans sammanfattning är att Kina visserligen drar mindre än tidigare, men ändå ökar sina investeringar med 25-30 procent per år, Europa tyngs av skuldkrisen i vissa länder, något som löses på 2-3 års sikt, och uppgången i USA växer, men växer långsamt.
För Sverige gäller att i år och nästa år ökar produktiviteten.
– Det leder till att kapacitetsutnyttjandet höjs. Följden blir att väldiga investeringar kommer att behövas, spår Anders Rune.

 

Comments are closed.