Multisim nu i version 13.0

National Instruments introducerar nu Multisim 13.0 som har en särställning när det gäller simulering med SPICE. Jämfört med tidigare versioner uppges Multisim 13.0 ge bättre simulering av analoga och digitala kretsar och kraftelektronik inom utbildning, forskning och professionellt konstruktionsarbete.

Spice simuleringsmiljöer används av lärare, elever och ingenjörer världen över för undersökning, konstruktion och prototypframställning av kretsar. Den intuitiva, schemabaserade miljön ökar elevernas förståelse och ger färre omkonstruktioner och sänker utvecklingskostnaderna för konstruktörer och testingenjörer.
Nya Multisim 13.0 har möjlighet att ge:
* Analys av kretsparametrar och parametersvepning.
* Utbildning i digitala kretsar med målsystem i National Instruments myRIO och Digilents FPGA-enheter.
* Analys av kraftelektronik med IGBT- och MOSFET-modeller.
* Bibliotek med över 26 000 komponenter.
* Automatiserad konstruktion med programvaran Multisim API Toolkit for LabVIEW system.
Multisim 13.0 erbjuder omfattande kretsanalysverktyg för analog och digital elektronik och kraftelektronik. Den grafiska och interaktiva miljön hjälper lärare befästa kretsteorin och överbrygga gapet mellan teorilektionerna och de praktiska laborationerna. Samma avancerade analysmöjligheter i Multisim används också inom olika industribranscher inför konstruktionsbeslut och för kretsoptimering med hjälp av simulering av kretsar med olika typer av signaler.
Multisim är en komplett utbildningslösning för många olika kurser och kan vägleda eleverna från grundläggande elektronikkunskap till avancerade sistaårsprojekt genom integration av kursmaterial och laboratoriehårdvara med NI myDAQ, NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite (NI ELVIS), NI myRIO och digitala produkter från Digilent. Multisim 13.0 kan också skryta med körklara dotterkortmallar som gör att det går fortare att konstruera NI Single-Board RIO-hårdvara och mycket annat.
Tekniker inom flygindustrin, energiområdet och biovetenskaper använder sig av simuleringsmodeller från ledande halvledartillverkare i en interaktiv analysmiljö när de utvärderar, optimerar och konstruerar applikationer som ska uppfylla kraven i tid.
Dessutom innehåller Multisim API Toolkit for LabVIEW att stort antal applikationer för korrelering av mätningar, parametersvepning och prestandaanalys med en flexibilitet som inte kan uppnås i konventionella simuleringsmiljöer.

 

Comments are closed.