Multicore för välljud och nätverk

Brittiska XMOS tar nu ytterligare ett steg för att bredda användningen av företagets multicore-SoC. xCORE Audio Hi-Res 2 och xCORE-Audio Live klarar att hantera förvånansvärt höga ljudprestanda med låg energiförbrukning och lågt pris.


De nya xCORE 200-komponenterna innehåller upp till 16 RISC-processorer

Det hela går ut på att skapa realtidssystem där olika delar av systemet exekveras på olika processorer. Den senaste generationen av arkitekturen, xCORE 200, har upp till 16 32-bits RISC-kärnor sammankopplade via en mycket snabb kommunikationsmatris till en enda pipeline. På det här sättet blir det lätt att hantera realtidsegenskaper, eftersom delar som måste vara deterministiska kan brytas ut till separata processorkärnor. Det gör i sin tur att energiförbrukningen minimeras eftersom klockfrekvensen kan hållas relativt låg.


– Den nya arkitekturen använder bredare och effektivare processorkärnor, men är ändå kompatibel med föregångaren, säger Mark Lippett, ansvarig för xCORE. Arkitekturen gör det möjligt att exekvera stora mängder data med mycket låg energiförbrukning

Audioprocessor
Redan tidigare har xCORE använts för att implementera billiga audioprocessorer, framför allt för USB Audio Class 2. Det kan verka egendomligt att använda en multicorearkitektur för den typen av extrema lågpriskonstruktioner, men de individuella processorkärnorna kräver ytterst lite kiselarea och xCORE-komponenterna kan produceras billigt i stora volymer.

– För att nå samma prestanda med lika låg energiförbrukning är det nödvändigt att gör SoC-konstruktioner, säger Mark Lippet. Vanliga processorbaserade konstruktioner eller FPGA-baserade konstruktioner blir för energikrävande eller för dyra.

Kombinationen av xCORE-hårdvara och färdig mjukvaru-IP har visat sig vara framgångsrik och XMOS fortsätter nu med två audioprocessorer, xCORE Audio Hi-Res 2 och xCORE-Audio Live, för att "muta in" en större del av ljudmarknaden. Det handlar om kraftfullare ljudprocessorer för konsument- och proffsmarknaden, där till exempel avancerade mixerbord är en delmarknad.

– Vi ser snabbt ökande krav på ljudprestanda på konsumentmarknaden och krav på flexibilitet som kräver hög grad av programmering. Vår lösning är såpass billig, från ca två dollar i hyfsade volymer, att apparattillverkarna kan använda den också i krävande lågpristillämpningar.

Många processorer
Med upp till 16 processorkärnor är det möjligt att använda xCORE 200 i förvånansvärt krävande tillämpningar. Komponenterna klarar till exempel kommunikation via Gbit Ethernet eller High Speed USB 2.0. Enligt Mark Lippet passar arkitekturen bra för delar av IoT-marknaden.

– Många IoT-tillämpningar måste kunna behandla stora mängder realtidsdata mycket snabbt. Där är vår arkitektur överlägsen det mesta, samtidigt som komponenterna är billiga och klarar sig med lite energi. Vår grundarkitektur går att expandera linjärt upp till åtminstone 32 eller 64 processorkärnor, så det finns gott om utrymme för prestandaökningar. Vi kommer att ha komponenter med 32 processorkärnor redan i slutet av 2015.

Comments are closed.