Motorstyrningsanalysatorer

Flukes nya motorstyrningsanalysatorer MDA-510 och MDA-550 finns nu tillgängliga. De bärbara mätinstrumenten klarar noggrann och snabb felsökning av komplicerade en- och trefasiga styrningar med variabelt varvtal.

Fluke MDA-510

Förinställda mätprofiler garanterar att relevanta data samlas in och utvärderas för alla viktiga delar av den motorstyrning som undersöks: från in- och utgångar och DC-led till själva motorn. Detta ger lösningar både för elementära och sofistikerade mätfunktioner. Med den inbyggda rapportskrivningen fås en objektiv utvärdering av styrsystemets tillstånd innan och efter felsökningen.
MDA-510 och MDA-550 sparar alla relevanta parametrar, inklusive spänning och ström, DC-ledets spänning, spänningsrippel samt asymmetri i spänningarnas och strömmarnas vågformer. MDA-550 kan även mäta övertoner och läckström genom motoraxeln. Noggrann övertonsmätning kan avslöja effekter på elförsörjningssystemen.
Flukes motorstyrningsanalysatorer MDA-510 och MDA-550 finns hos Conrad Elektronik.

Comments are closed.